Nuestra historia

Aquest projecte va començar a l’any 2003, i es va orientar exclusivament cap a la soledat que pateixen algunes persones, ja que creiem que és aquesta necessitat la que n’origina consegüentment d’altres.

En efecte, la soledat en la que viuen algunes de les persones a les quals s’ha entrevistat durant aquests darrers anys, en el marc del projecte “Avi com estàs”. Tot i que moltes d’aquestes persones reben sovint la visita d’algun familiar, amic, etc., moltes altres, no acostumen a ser visitades per ningú. Aquest fet origina diverses conseqüències, depenent de cada persona, com pot ser el fet de tancar-se en un mateix, de relacionar-se molt poc a d’altres persones, d’abandonar-se a un mateix, de no participar en cap activitat o entitat del municipi o fora d’ ell.

A l’any 2003 per tal de posar certa solució a aquest problema, es va pensar en un projecte d’acompanyament, Al teu costat, dins el programa “Serveis d’Atenció Domiciliària” i del Programa Avi com estàs. Aquest servei seria realitzat per persones voluntàries relacionades amb l’àmbit social.

Aquest projecte ha anat creixent i a l’any 2006, i desprès d’una reflexió analítica, es valora un alt nivell grau de coincidència amb el desenvolupament del programa d’acompanyament de la Fundació d’Amics de la Gent Gran, i per tal de sumar esforços i sinergies, es comença un treball conjunt a partir del gener de 2007.

Aquest any hem treballat per consolidar las nostra missió i fer-la conseqüent a la realitat de la nostra ciutat. Esta realidad nos ha llevado a crear una Asociación de voluntariado social “Al teu Costat” que englobe más campos de actuación en los diferentes colectivos desfavorecidos.